VISI

“Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera”

MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara”